eservice-global logo-evo

Sprawdź, czy Twoje urządzenie fiskalne wymaga integracji z terminalem płatniczym

W 2021 roku wybrane branże miały obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online. Z początkiem 2022 roku wchodzi w życie pakiet nowych ustaw - Polski Ład, który nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, również w zakresie przyjmowania płatności elektronicznych. Będąc największym w Polsce dostawcą rozwiązań płatniczych oraz Państwa partnerem biznesowym, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za tę sferę działalności i wsparcie naszych klientów. Aby zapewnić Państwu możliwość należytego przygotowania się na nadchodzące zmiany prawne i pomóc w spełnieniu wynikających z nich obowiązków, przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji oraz ankietę, która pozwoli zweryfikować, czy obowiązek integracji urządzeń fiskalnych z terminalem, dotyczy również Państwa przedsiębiorstwa.

Ankieta

Jestem klientem eService benefity-dla-pracownikow-Dec-13-2021-08-25-26-97-AM

Nie jestem klientem eService chce-wspolpracowac-4

 

1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie obowiązek przyjmowania płatności elektronicznych, który obejmuje wszystkich przedsiębiorców.

Jako klienci eService realizują Państwo ten wymóg przynajmniej w jednym z miejsc, w których prowadzicie działalność handlową lub usługową. Ustawa Polski Ład nakłada jednak obowiązek przyjmowania płatności elektronicznych w każdym miejscu, w którym
stale prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeśli więc w którymś z takich miejsc nie mają Państwo jeszcze terminala, prosimy o jak najszybszy kontakt. Wspólnie sprawdzimy, czy spełniają Państwo wymagania nowych przepisów, a jeśli tak nie jest, ustalimy co
będzie potrzebne do ich spełnienia.
__________________
Zgodnie z Prawem przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162; art. 19a, ust. 1) od 1 stycznia 2022 r., przedsiębiorca ma obowiązek
przyjmowania płatności elektronicznych w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. Tyczy się to zarówno lokalu przedsiębiorstwa, jak i pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

1 stycznia 2025 r. – wejdzie w życie obowiązek integracji urządzeń fiskalnych z terminalem płatniczym.

Obowiązek ten dotyczyć będzie jedynie części przedsiębiorców – korzystających z tak zwanych kas fiskalnych online. Zgodnie z nowymi regulacjami, integracja tego typu kas fiskalnych oraz terminali płatniczych musi zostać przeprowadzona przed 1 stycznia 2025 roku.
_________________________
Zgodnie z Prawem przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162; art. 19a, ust. 3): „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy” pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Zgodnie z art. 145 b) ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Aktualne terminy wymiany kas fiskalnych na kasy online wynikają z rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Podstawa prawna: opublikowana w marcu 2019 ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675), nakładające na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line.